kerkAccept in de praktijk #2: in gesprek met Eddy van den End van ADS. “Op de ouderwetse manier waren we zeker vijfendertighonderd euro kwijt per collecte”

Voor dit tweede deel van de serie kerkAccept in de praktijk spraken we met Eddy van den End, hoofd financiën bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Over financiën gesproken: dankzij kerkAccept kunnen ze daar genieten van een flinke kostenbesparing.

Waarom heeft u voor kerkAccept gekozen?
We liepen tegen het feit aan dat de kosten voor collectebrieven steeds hoger werden. We stuurden per collecte tussen de vierduizend en zesduizend brieven (met acceptgiro’s) naar al onze Doopsgezinde leden, vrienden en belangstellenden. Dit gaf een kostenpost van vijfendertighonderd euro per collecte. Die uitgave moest je eerst ‘terugverdienen’. We versturen tien keer per jaar een collectebrief, deels voor eigen collectedoelen, soms voor Doopsgezinde Organisaties. Ook kwam natuurlijk het einde van de Acceptgiro steeds dichterbij. De nadrukkelijke wens was om alle collecten digitaal aan te bieden en ook daarmee meer achtergrondinformatie te geven over het doel. Maar we hadden ook de voorwaarde dat de gekozen oplossing naast de reguliere wijze aangeboden werd. De mensen hebben dus de keuze: óf via KerkAccept, óf zelf overmaken. Maar in ieder geval geen papieren verzoeken meer.

Hoe heeft u het activatie- en implementatieproces ervaren/vormgegeven?
De activatie was niet moeilijk. De grootste hobbel was Mollie overtuigen dat we klant mochten worden. Gelukkig waren we al eerder klant bij Mollie geworden voor andere betalingen. Daardoor was het makkelijk om ook KerkAccept te koppelen. De implementatie was een kwestie van samen met Hagru de schermen doorlopen en invullen. Binnen een kwartier waren we klaar.

“Hoewel we minder mensen dan voorheen aanschrijven, is de respons beter”

Hoe hebben de leden het betalen via kerkAccept ervaren? Was er bijv. weerstand, of koste het moeite mensen te overtuigen?
We hebben, zoals veel gemeenten, te maken met een vergrijsde achterban. Dit gaf de angst dat men er niet aan wilde beginnen. Deze angst bleek niet terecht. Men maakt gemakkelijk gebruik van de betaalmogelijkheid. Je moet de mensen alleen wel goed informeren. We kiezen er daarom voor om voorafgaand aan de collecten de mensen eerst aan te schrijven (via Scipio Online). We laten dan weten dat de KerkAccept-mail onderweg is en voorzien de mail van een korte beschrijving over het doel. Tevens wordt er verwezen naar onze landelijke website waar men de doelen nogmaals kan nalezen. Op deze pagina kunnen we ook meer achtergrondinformatie kwijt. Wat ook meespeelt is dat het, zoals eerder genoemd, als een aanvullende service aangeboden wordt. Men heeft de keuze hoe te doneren.

Wat was het resultaat? Hoe hebben jullie het verwerken van de ontvangsten op het kerkelijk bureau ervaren? Hoe was het resultaat in verhouding tot de kosten?
Het resultaat is erg gunstig. Hoewel we minder mensen aanschrijven dan eerst is de respons beter. Ook geven meer mensen nu hun e-mailadres door. Hiermee maken we Scipio Online ook actueler. Het kan soms ook voor de mensen een reden zijn om toch ons of de gemeente te benaderen om hun slapende lidmaatschap of betrokkenheid stop te zetten. Ook is voor ons de verwerking veel gemakkelijker nu, de ontvangsten worden direct in Scipio Online geboekt. Zo kunnen we makkelijker en sneller de opbrengsten naar de andere Doopsgezinde Organisaties overboeken.
En we hebben geen drukkosten meer, elke euro is honderd procent bruikbaar voor het collectedoel. We maken tenslotte ook dankbaar gebruik van de actiebutton. Zo is er nu een actie voor noodhulp aan Turkije en Syrië, waar kerkAccept de ideale oplossing voor biedt.