kerkAccept in de praktijk #1: in gesprek met Roelof Tuin. “Dankzij kerkAccept zijn deze twee problemen opgelost”


In dit eerste deel van de serie kerkAccept in de praktijk spreken we met Roelof Tuin, Scipio Online-beheerder voor de Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen. In deze gemeente reageerde men enthousiast op de introductie van het nieuwe betaalplatform. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Waarom heeft uw gemeente voor kerkAccept gekozen?

“In de eerste plaats voor het gemak. Zowel voor het versturen, verwerken als voor het betalen van de betaalverzoeken. Voorgaande jaren stuurden we al betaalverzoeken per e-mail. De leden hadden zo de mogelijkheid om via een betaalopdracht via de bank te betalen. Dit zorgde echter nog wel eens voor verwarring, omdat veel leden niet het juiste betalingskenmerk vermeldden. Daarnaast gaven meerdere leden aan behoefte te hebben aan betalen via iDEAL of een QR-code. Met de introductie van kerkAccept zijn beide problemen opgelost.”

Hoe heeft u het activatie- en implementatieproces ervaren?

“Het traject met Mollie verliep aanvankelijk wat moeizaam. Er werd een paar keer naar een toelichting gevraagd, met betrekking tot aangeleverde gegevens. Dit bleek te gaan om geautomatiseerde controles, uitgevoerd door een computer. Toen we contact opnamen met een medewerker van Mollie heeft deze alles direct in orde gemaakt. Het activatieproces van kerkAccept in de Scipio Online-omgeving stelt niets voor. Er zijn duidelijke instructies beschikbaar die alle stappen uitvoerig beschrijven.”

“Direct na het versturen van de betaalverzoeken kwamen de betalingen voor de Kerkelijke Bijdrage in groten getale binnen”

Hoe hebben de leden de overgang naar kerkAccept ervaren? Was er bijvoorbeeld weerstand, of kostte het moeite mensen te overtuigen?

“We hebben de leden, waar mogelijk, per e-mail uitgelegd wat kerkAccept is en hoe het werkt. De leden zonder e-mailadres hebben we per brief benaderd, met daarbij een duidelijke toelichting. Voor zover bekend is er geen weerstand en ook geen discussie geweest. Dat is ook niet nodig, aangezien leden ook op de ‘klassieke’ manier kunnen betalen. Kortom: voor elk wat wils.”

Hoe hebben jullie het verwerken van de ontvangsten op het kerkelijk bureau ervaren? Hoe was het resultaat in de verhouding tot de kosten?

“Het resultaat was dat direct na het versturen van de betaalverzoeken de betalingen in groten getale binnenkwamen (zichtbaar in Mollie). Onze leden kregen een betaalverzoek met daarop een bedrag. Een lid heeft altijd de mogelijkheid om van dit bedrag af te wijken. Onze ervaring is dat de meeste leden het gevraagde bedrag betalen. De ontvangsten via kerkAccept worden direct verwerkt in Scipio Online, dus daar hebben we geen werk van. Via Mollie wordt de betaling gekoppeld aan het juiste grootboek in CashflowPro Online. Er lopen inmiddels twee fondsen via kerkAccept, Mollie levert een duidelijk overzicht. Wat betreft de kosten: er zijn inderdaad kosten van Mollie en Hagru, maar de leden kunnen ervoor kiezen om bij te dragen in de transactiekosten. In de praktijk zien we dat leden hier meestal toe bereid zijn.”