kerkAccept in de praktijk #7: kerkAccept zorgt voor recordopbrengst bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen


Voor dit zevende deel van kerkAccept in de praktijk spraken we met Ina Moerman, werkzaam bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Vanuit deze gemeente was er vraag naar een moderne, laagdrempelige betaalwijze voor de leden. Een goed idee, want met de introductie van kerkAccept werd meteen een record verbroken.

Waarom heeft u voor kerkAccept gekozen?
Hierin blijkt de behoefte om met de tijd mee te gaan een belangrijke rol te hebben gespeeld. “Vanuit de gemeente was er vraag naar een moderne betaalwijze. We wilden leden de mogelijkheid bieden om laagdrempelig te kunnen betalen, via een QR-code of betaallink.”

Hoe heeft u het activatie- en implementatieproces ervaren/vormgegeven?
We helpen gebruikers graag op weg, zodat ze kerkAccept succesvol kunnen inzetten. In Vlaardingen heeft men dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. “Het activatieproces, waaronder de koppeling met de betaalprovider, liep via onze penningmeester. Het implementatieproces heb ik doorlopen met hulp van een medewerker van Hagru.”

Hoe hebben de leden het betalen via kerkAccept ervaren? Was er bijv. weerstand, of koste het moeite mensen te overtuigen?
Goede communicatie is belangrijk, zeker als het gaat om de introductie van een nieuwe betaalwijze. Doorgaans zijn er binnen een gemeente meerdere mogelijkheden beschikbaar om informatie te delen. “We hebben kerkAccept geïntroduceerd via het kerkblad, de wijk- en zondagsbrieven, en tevens via de website. De leden hebben aangegeven het prettig te vinden om via KerkAccept te betalen.”

Wat was het resultaat?
kerkAccept is ontwikkeld om leden eenvoudig te kunnen laten bijdragen. Daarbij is het idee: hoe laagdrempeliger de betaalmethode, des te hoger de opbrengst. In Vlaardingen was er al snel sprake van een mooi resultaat. “Met de Actie Solidariteitskas 2023 hebben wij KerkAccept voor het eerst gebruikt. De opbrengst was de hoogste in de afgelopen vijf jaar!”

“De opbrengst van de solidariteitskas was dankzij kerkAccept de hoogste in de afgelopen vijf jaar!”

Hoe hebben jullie het verwerken van de ontvangsten op het Kerkelijk Bureau ervaren?
Een ander groot voordeel van kerkAccept, is dat de administratieve last op het Kerkelijk Bureau sterk afneemt. Immers, het is niet meer nodig om de betalingen handmatig te verwerken. “Het verwerken van de ontvangsten gaat volledig automatisch. In de statistieken zie je het totaal ontvangen bedrag direct oplopen, dat geeft meteen een goed overzicht.”

Hoe was het resultaat in verhouding tot de kosten?
Leden kunnen optioneel de mogelijkheid krijgen om bij te dragen in de transactiekosten. Het is mogelijk om deze instelling per doel te wijzigen. “Voor de solidariteitskas hebben we geen bijdrage gevraagd, aangezien dit min of meer al een “verplichte” donatie is voor leden. Met andere financiële acties vragen we wel om € 0,15 bij te dragen, waarmee de transactiekosten worden gedekt.”

Wat is het grootste kerkAccept-succes binnen uw gemeente tot nu toe?
Uiteraard zijn we altijd benieuwd naar succesverhalen. “Omdat de Kerstcollecte net is geweest, en de Actie Kerkbalans 2024 nog moet beginnen, hebben we tot nu toe ook alleen ervaring met kerkAccept bij de Actie Solidariteitskas.”

Iets dat u zelf nog kwijt wil?
“Ga vooral zo door met het ontwikkelen van Scipio Online en de persoonlijke ondersteuning bij vragen en problemen. Tot slot wens ik u allen vreugdevolle kerstdagen en een liefdevol 2024!” – dit interview vond plaats in december 2023.