kerkAccept in de praktijk #6: jong en oud genieten in Beilen van de voordelen van kerkAccept

In het diepe springen is spannend, maar pakt vaak verrassend goed uit. Marijke Selles, werkzaam op het kerkelijk bureau, houdt wel van een uitdaging. Ze besloot de gok te wagen en introduceerde kerkAccept bij de Protestantse Gemeente Beilen. Het dreigende zwarte gat door het verdwijnen van de acceptgiro, in combinatie met dalende inkomsten, was geen aantrekkelijk vooruitzicht. Dus moest er iets gebeuren. De eerste test smaakte direct naar meer en inmiddels zijn de leden gewend aan het gemak van online betalen. “Laatst vroeg een man van 80 of hij de betaalverzoeken niet per mail kan ontvangen.”

Onder het genot van een kop koffie spreken we Marijke Selles over de ervaringen met kerkAccept. Het debuut van het betaalplatform? “We hebben het de eerste keer ingezet voor de dankdagcollecte, dat moment zou je kunnen zien als een soort test. Een geslaagde test; inmiddels hebben we kerkAccept ook gebruikt voor de Solidariteitskas en we zijn voornemens het te gaan inzetten voor de Actie Kerkbalans. De opstartfase verliep eigenlijk heel soepel, we hebben de nodige enthousiaste reacties ontvangen. En kerkrentmeester die in de IT werkt appte me onlangs dat het allemaal zo makkelijk werkt, dat vond ik mooi om te horen. Met kerkAccept laten we zien dat we het jongere kerklid niet vergeten zijn. Dat we graag tegemoet willen komen aan de wensen van deze doelgroep.” Overigens blijken ook ouderen prima overweg te kunnen met de (nieuwe) betaalwijze. “Op een gegeven moment hadden we besloten 75-plussers uitsluitend per brief te benaderen. Nog diezelfde week vroeg een man van 80 verbaasd waarom hij geen e-mails kreeg, hij vond het prettig om alles digitaal te regelen.”

Communicatie
Hoe heeft Beilen de komst van kerkAccept aangekondigd? “Ongeveer een maand voor de eerste test (dankdagcollecte) zijn we begonnen met het informeren van de leden. Dit hebben we onder meer gedaan door een stukje te plaatsen in het kerkblad. Hierin werd uitgelegd dat de acceptgiro zou gaan verdwijnen, met daarnaast uitleg over betalen via QR-codes. Er stond tevens een QR-code in het kerkblad die de leden konden scannen om zo een beetje te wennen. Al met al is er best wat tijd gestoken in de promotie.”
Iets waar ze in Beilen niet veel tijd aan kwijt waren, is het verzamelen van e-mailadressen. “We hadden al van heel veel leden een e-mailadres in de administratie staan. Deze hebben we door de jaren heen verzameld, onder meer voor Kerkbalans Digitaal. Tijdens de coronaperiode was er sprake van een sterk toegenomen behoefte aan digitaal contact, dus toen is dit hele proces in een stroomversnelling terechtgekomen. Deze e-mailadressen kunnen we nu mooi gebruiken. Daarnaast versturen we brieven, al neemt dit aantal gestaag af.”

“Ik vind het belangrijk dat we als kerk met de tijd meegaan”

Goede voorbereiding (is het halve werk)
We zijn benieuwd of Marijke ervaart dat de werkdruk op het kerkelijk bureau is gedaald dankzij de komst van kerkAccept. “Lastig om hier harde uitspraken over te doen. Wat ik in ieder geval merk is dat de verwerking van de betalingen veel minder tijd kost dan voorheen. Ik krijg de betalingen nu soms niet eens meer onder ogen, want ze worden automatisch geregistreerd in de Scipio Online-bijdragenadministratie.

Hogere inkomsten
Een gemeente die overweegt kerkAccept te gaan gebruiken kan gerust in Beilen aankloppen voor advies. “Het werkt gewoon allemaal een stuk makkelijker dan voorheen. In veel gevallen is het een kwestie van zaken één keer goed instellen/inrichten, zoals de brieven. Als een sjabloon eenmaal goed is kan het eenvoudig, met een paar kleine aanpassingen, worden gebruikt voor een volgende aanschrijving. Ideaal. Daarnaast merken we dat leden ook blij zijn met een herinnering via kerkAccept. Een e-mail is immers snel over het hoofd gezien, dus dan sturen we wel eens een herinnering. Mensen zien het vaak als service en zo is het ook bedoeld.”
Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar de cijfers. Wat is het meetbare resultaat tot nu toe? “Ik gebruik even de Solidariteitskas als voorbeeld. Meer dan de helft van alle betalingen die we daarvoor hebben ontvangen, kwam binnen via kerkAccept. We zitten nu op ongeveer 20 procent meer inkomsten voor de Solidariteitskas. Met betrekking tot de transactiekosten: 90 procent van de leden was bereid deze te voldoen.”

Toekomst
Tot slot kijken we met Marijke naar de digitale toekomst, en specifiek naar de rol van de kerk hierin. “Ik vind het belangrijk dat we als kerk met de tijd meegaan. Zoals eerder gezegd zijn jongeren daarbij net zo belangrijk voor ons als ouderen. Het zal uiteindelijk toch allemaal steeds meer richting online gaan, de ontwikkelingen staan nooit stil.”