kerkAccept activeren

Wilt u als gemeente gebruik maken van kerkAccept en uw leden de mogelijkheid bieden om een bijdrage eenvoudig digitaal over te maken, dan kan de Scipio Online beheerder kerkAccept eenvoudig in uw Scipio Online omgeving activeren.

Klik hiervoor op het startscherm in uw Scipio Online omgeving op de knop Betaalverzoeken.

Het volgende scherm wordt geopend:

Wanneer u akkoord bent met de voorwaarden, kunt u dit middels het plaatsen van een vinkje aangeven.
Klik op de knop Akkoord om kerkAccept te activeren.

De kerkAccept omgeving voor uw gemeente is aangemaakt. Rond de basisconfiguratie af om kerkAccept te kunnen gebruiken.

kerkAccept basisconfiguratie

Voordat de kerkAccept omgeving van uw gemeente gebruikt kan worden en uw leden digitaal kunnen bijdragen, is het noodzakelijk dat er een basisconfiguratie ingesteld wordt.

Heeft u de kerkAccept omgeving geactiveerd, dan wordt er een scherm geopend waar u de basisconfiguratie kunt voltooien.

U kunt dit scherm ook benaderen door op het startscherm van Scipio Online te klikken op de knop ‘Betaalverzoeken’ en vervolgens te kiezen voor ‘kerkAccept configureren’.

Kies uw URL

Bij het activeren van kerkAccept, wordt er voor uw gemeente automatisch een eigen betaalpagina aangemaakt. Via deze pagina kunnen leden, gasten, of vrienden van uw gemeente de betalingen voldoen.

Om de betaalpagina van uw gemeente te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat er in de configuratie een webadres wordt ingesteld.
Het eerste deel van dit webadres staat vast, voor het tweede gedeelte geeft u de naam van uw gemeente in.

Welke URL moet ik kiezen?

Om ervoor te zorgen dat uw leden kunnen herkennen dat de betaalverzoeken door uw gemeente zijn uitgestuurd, adviseren we ten zeerste om de naam niet te kiezen voor een specifiek doel, maar voor uw specifieke gemeente.

Houd er rekening mee dat de naam geen spaties bevat en kort en bondig is.

Heeft u eenmaal een naam gekozen, dan kan deze niet meer gewijzigd worden.

Enkele voorbeelden:

geven.kerkaccept.nl/hoeksteen-groningen
geven.kerkaccept.nl/hervormddordrecht
geven.kerkaccept.nl/gkv-zwolle
geven.kerkaccept.nl/gergemalmere

Mollie instellen

Om kerkAccept betalingen te kunnen verwerken, heeft u als gemeente een API-key nodig van een betaalprovider. Deze API-key vraagt u aan via Mollie en kan vervolgens in de basisconfiguratie ingegeven worden.

Een uitgebreide instructie over het aanvragen van een Mollie-account, kunt u vinden via:
Een betaalprovider aanmaken.

Heeft u al een Mollie-account?

Heeft uw gemeente al een account bij Mollie, dan hoeft u voor kerkAccept niet een nieuw Mollie-account aan te vragen.

Log in op uw bestaande Mollie-account via: https://my.mollie.com/dashboard/login.

Nadat u bent ingelogd in uw Mollie-account voegt u voor kerkAccept een nieuw website profiel, of een nieuwe organisatie toe.
Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Meer informatie

Basisconfiguratie afronden

Wanneer de URL en de API-key zijn ingegeven, klikt u op ‘Opslaan’.

Scipio Online zal nu aangeven dat de basisconfiguratie voltooid is en uw betaalomgeving klaar is voor gebruik.

KerkAccept kan nu verder geconfigureerd worden.

kerkAccept configureren

Presentatie

Voor een duidelijke en herkenbare betaalpagina kunt u de kerkAccept omgeving van uw gemeente personaliseren door de naam aan te passen en uw eigen logo in te stellen.

Geef bij de naam van de omgeving bijvoorbeeld uw gemeentenaam of uw wijknaam in, zoals u deze wilt tonen op uw betaalpagina.

Heeft uw gemeente een langere naam, dan kunt u voor de mobiele weergave een verkorte naam ingeven. Deze naam wordt dan getoond wanneer de naam van de omgeving niet meer past op kleinere (mobiele) schermen.

Wanneer u een logo gebruikt waar uw gemeente of wijknaam al in is verwerkt, dan kunt u de presentatienaam leeg maken.

De naam van de omgeving en het logo worden bovenaan de pagina getoond.

Transactiekosten

Wanneer een betaling succesvol is, zullen hiervoor transactiekosten in rekening worden gebracht.

Omdat deze transactiekosten geen deel uitmaken van de bijdrage, dienen deze apart geregistreerd te worden in Scipio Online.
Hiervoor wordt een speciaal fonds gebruikt, wat gekenmerkt is met het fondssoort ‘Transactiekosten kerkAccept’.

Klik op de knop ‘Transactiefonds aanmaken’ om dit speciale fonds direct aan te maken en te koppelen.

U kunt vervolgens bepalen of u uw leden bij het bepalen de mogelijkheid wilt bieden om bij te dragen in de transactiekosten.

  • Niet aanbieden om transactiekosten te bepalen.
  • Keuze geven om bij te dragen in de transactiekosten. Standaard: Aan.
  • Keuze geven om bij te dragen in de transactiekosten. Stanaard: uit.
  • Transactiekosten altijd meenemen in de betaling.

Kiest u ervoor om de mogelijkheid te bieden om bij te dragen in de transactiekosten, dan kan er in het veld Transactiekosten ingesteld worden welk bedrag aan transactiekosten opgeteld wordt bij de bijdrage.

Standaard minimaal bedrag

Voor de betalingen die via uw kerkAccept omgeving worden voldaan, kunt u instellen welk bedrag standaard minimaal gegeven mag worden. Zo kunt u bijvoorbeeld als standaard instellen dat er niet minder gegeven mag worden dan de transactiekosten.

Wilt u bij het aanmaken van de betaalverzoeken de mogelijkheid hebben om voor een specifiek betalingsverzoek een afwijkend minimaal bedrag te hanteren? Plaats dan het vinkje voor ‘Bij het aanmaken van betaalverzoeken mag het standaard minimaal bedrag worden gewijzigd.’

Goed om te weten

Worden er betaalverzoeken aangemaakt op basis van een toezegging, of een vast bedrag, dan kan het zijn dat een bedrag voor een specifiek betaalverzoek lager ligt dan het ingestelde minimaal bedrag. In dit geval wordt het minimaal bedrag voor dit verzoek verlaagd naar het aangeboden bedrag en kan de toezegging alsnog worden voldaan.

Spontane giften

Bij het activeren van uw kerkAccept omgeving is er automatisch een betaalomgeving voor uw gemeente aangemaakt, waar leden, maar ook gasten of vrienden, spontaan een bijdrage aan uw gemeente kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage voor een kerstdienst, of een mogelijkheid om een donatie te doen voor het behoud van uw kerk.

In dit onderdeel geeft u aan wat de naam is van het doel wat u op deze pagina wilt tonen en welke toelichting onder het naam van het doel getoond wordt. Tevens stelt u in uit welke standaard bedragen gekozen kan worden.

Zijn de instellingen van de spontane giften opgeslagen, dan kan het resultaat direct bekeken worden door te klikken op de QR-code.

Is de pagina naar wens, dan kunt u de QR-code downloaden en bijvoorbeeld plaatsen op uw website, of afdrukken en ophangen in uw kerk.

Goed om te weten

Giften die via deze pagina binnenkomen, worden niet gekoppeld aan een lid en komen niet in Scipio Online terecht. Gebruik deze pagina daarom alleen voor spontane giften.

Wilt u ontvangsten direct kunnen koppelen aan een lid, stuur uw leden dan vanuit Scipio Online een betaalverzoek.