Een Mollie-account aanvragen

Met behulp van betaalprovider Mollie kunnen de betalingen van uw gemeenteleden die via kerkAccept zijn voldaan, worden verwerkt bij uw bank.

Beschikt u over een zakelijke bankrekening van een Nederlandse bank, dan kunt u een Mollie-account aanvragen.

In onderstaande instructie vindt u een stappenplan voor het aanvragen van een account bij Mollie.

Instructie Mollie-account aanvragen

Account aanmaken

Het aanvragen van een Mollie-account verloopt via de website van Mollie.
Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken:

https://my.mollie.com/dashboard/signup

Vul uw gegevens in en klik op Account aanmaken om uw Mollie account te registreren.

Heeft u al een Mollie-account?

Log in op uw Mollie-account via: https://my.mollie.com/dashboard/login.

Nadat u bent ingelogd kunt u voor kerkAccept een nieuw website profiel aanmaken.

Account activeren

Als het account is aangemaakt, wordt de startpagina in het Mollie Dashboard getoond.
Klik op de blauwe knop Activeer account om verder te gaan.

Bedrijfsgegevens registreren

Er wordt nu een scherm getoond waar u de bedrijfsgegevens kunt registreren.

In dit scherm kunt u de gegevens van uw gemeente invoeren, zoals deze bij de Kamer van Koophandel* geregistreerd staan.

Het vestigingsland
Nederland

De bedrijfsnaam
Uw gemeentenaam

De rechtsvorm
Kerkgenootschap

Het KVK nummer
Vul het KVK nummer in van de registratie van uw gemeente

Het adres, de postcode en de stad
De adresgegevens van uw gemeente

KVK registratie

Om de aanvraag succesvol af te ronden is het invullen van een KVK-nummer noodzakelijk.

Bent u een wijkgemeente, of onderdeel van een overkoepelende kerk, dan kunt u contact opnemen met de overkoepelende kerk om het KVK-nummer op te vragen. Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u het KVK-nummer ook opzoeken.

Indien er nog geen KVK-inschrijving bij uw kerk bekend is, kunt u zich bij het KVK inschrijven als kerkelijke organisatie.

Meer informatie over een inschrijving voor een kerkelijke organisaties en de benodigde stukken kunt u vinden via de volgende link:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-kerkelijke-organisatie/

Gebruikersovereenkomst

Neem de gebruikersovereenkomst door. Wanneer u hiermee akkoord gaat, kunt u doorgaan met het invullen van de belanghebbenden.

Belanghebbenden registreren

In het volgende scherm kunnen de gegevens van de rechtsgeldig vertegenwoordiger en de uiteindelijk belanghebbende (UBO) ingegeven worden.

Is de informatie ingegeven, geef dan aan dat de informatie naar waarheid is ingevuld en klik op “Volgende”.

Wie zijn de rechtsgeldig vertegenwoordiger en UBO?

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. Er kunnen meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.

In het geval van een kerkelijke organisatie zal in de statuten opgenomen zijn wie de rechtsgeldig vertegenwoordiger en de uiteindelijk belanghebbenden (pseudo-UBO) zijn.

Aan de hand van uw KVK-nummer zal Mollie de geregistreerde rechtsgeldig vertegenwoordiger controleren.
Mocht in uw KVK-registratie niet zijn opgenomen wie de rechtsgeldig vertegenwoordiger is, dan zal er gevraagd worden aanvullende gegevens te verstrekken waaruit blijkt wie de voorzitter, secretaris en penningmeester is. Dit kunnen bijvoorbeeld notulen van de kerkvoogdij/kerkrentmeesters zijn.

Valt u onder de Protestantse Kerk in Nederland, dan kan het zijn dat er ook gevraagd wordt naar een verklaring rechtspersoonlijkheid van de Kerkvoogdij/kerkrentmeesters, afgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

Meer informatie kunt u ook vinden op de volgende websites:

GKV/CGK/NGK
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/financien/relatie-banken/ubo/

HHK
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/administratief/UBO-register

PKN
https://protestantsekerk.nl/faq/wat-en-wie-is-de-ubo-van-een-gemeente/

Websiteprofiel aanmaken

In het volgende scherm wat wordt getoond, wordt gevraagd om een website profiel aan te maken.
Een website profiel is noodzakelijk om de aanmelding te voltooien.

Geef de volgende gegevens in:

De URL
Geef het adres van de website van uw gemeente in. Het handigste is om hier de contactpagina van uw website in te geven.
Zorg ervoor dat op deze pagina de volgende informatie beschikbaar is:

  • Het KVK-nummer van uw gemeente
  • De gemeentenaam (zoals geregistreerd bij de KVK)
  • Het vestigingsadres
  • Een telefoonnummer
  • Een e-mailadres of contactformulier

Geef vervolgens aan of de website online beschikbaar is.

Omschrijving
Geef een omschrijving in van de dienst die geleverd wordt. U kunt hier aangeven dat u via kerkAccept uw leden de mogelijkheid biedt om een gift of donatie te doen.

Contactgegevens
Geef bij de contactgegevens de naam van de gemeente in, zoals deze bekend is bij de KVK.
Vul tevens een e-mailadres en een telefoonnummer in.

Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan.

Ik heb al een Mollie-account en een website profiel

Is er al een Mollie-account beschikbaar, bijvoorbeeld voor de Scipio App? Voeg dan een 2e website of een 2e organisatie toe in het Mollie-account.

Een 2e website profiel toevoegen 

Maak dan voor kerkAccept een nieuw website profiel aan met dezelfde URL en geef hierbij in de omschrijving duidelijk aan waarom. Je ontvangt dan een nieuwe API-key die gebruikt kan worden voor kerkAccept.

De uitbetalingen komen dan op de bankrekening als bulk binnen, maar vanuit het Mollie-account kun je een uitsplitsing per API-key opvragen.

https://help.mollie.com/hc/nl/articles/212613429-Hoe-koppel-ik-meerdere-websites-aan-%C3%A9%C3%A9n-account

Een 2e organisatie toevoegen

Wil je de uitbetalingen specifiek uitgesplitst binnen laten komen op je bankrekening, dan kan er in het Mollie-account een 2e organisatie worden toegevoegd. Hiervoor mogen dezelfde gegevens worden gebruikt als de oorspronkelijke organisatie. Geef wel duidelijk aan waarom je een 2e organisatie hebt aangevraagd.

https://help.mollie.com/hc/nl/articles/360014268520-Kan-ik-meerdere-bedrijven-aan-mijn-Mollie-account-koppelen 

Betaalmethode selecteren

In dit scherm kunt u aangeven welke betaalmethode(s) u wilt aanbieden. De meest gebruikte betaalmethode is iDEAL.

Na het selecteren van de gewenste betaalmethode, zal er, indien nodig, een pop-up geopend worden waar om aanvullende informatie gevraagd kan worden.

Klik op “Volgende” om verder te gaan.

Het is vanaf nu mogelijk om betalingen te ontvangen.
Om de inkomsten ook uit te kunnen betalen, klikt u op de blauwe knop om aanvullende informatie toe te voegen.

Identiteitsbewijs uploaden

In de volgende stap kunt u een kopie van een identiteitsbewijs van alle rechtsgeldig vertegenwoordigers uploaden.

Klik hiervoor op de knop ‘Upload identiteitsbewijs’ en selecteer het type identiteitsbewijs dat u wilt uploaden.
Selecteer vervolgens op welke wijze u de kopie wilt uploaden en volg de stappen.

De kopie moet voldoen aan de voorwaarden van Mollie.

Is de kopie geüpload, klik dan op “Volgende” om door te gaan.

Aanvullende informatie voor non-profit organisaties

Als kerkelijke organisatie geeft u de volgende aanvullende informatie in:

  • Geef aan of uw gemeente een ANBI status heeft
  • Geef aan in welke landen u actief bent en voor welke landen u geld ophaalt

Wanneer de gegevens zijn ingevuld, klikt u op “Volgende”.

(Zakelijke) bankrekening koppelen

In het volgende scherm geeft u het zakelijke IBAN rekeningnummer in waarop de uitbetaling gaat plaatsvinden.

Voor het verifiëren van het rekeningnummer kan er € 0,01 overgemaakt worden.
Kies hiervoor een gewenste betaalmethode.

Klik op “Volgende” en volg de instructies van de geselecteerde betaalmethode.

Aanvraag voltooid

Klik op “Voltooi account” om de aanvraag af te ronden.

Mollie zal de bankrekening gaan controleren en u per e-mail informeren of deze is goedgekeurd.

API-key

Wanneer de aanvraag geheel voltooid is, zal er een API-key beschikbaar zijn.

Deze kunt u terugvinden vanuit het startscherm in uw Mollie-account.

Klik hier op de knop “Bekijk API keys”.

De API-key kunt u invullen in de configuratie van uw kerkAccept omgeving in Scipio Online.