Uw leden selecteren

Om te bepalen welke leden u een betaalverzoek wilt toesturen, start u met het maken van een selectie.

Wanneer u betaalverzoeken wilt versturen op basis van toezeggingen, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het nieuwe overzicht ‘Betaalverzoeken aanmaken’. Vanuit dit overzicht maakt u eenvoudig een selectie van toezeggingen in een specifieke periode, op een specifiek fonds.

Gaat het om betaalverzoeken die niet gebaseerd zijn op toezeggingen, maar bijvoorbeeld met een vast of vrij bedrag, dan kunt u vanuit het reguliere selectiescherm een selectie maken van de leden die u een betaalverzoek wilt versturen.

Met behulp van kerkAccept kunt u ook eenvoudig herinneringen versturen naar uw leden. Een selectie voor het versturen van herinneringen kan vanuit een overzicht van openstaande posten eenvoudig aangemaakt worden.

Selecties op basis van toezeggingen

Voor het versturen van betaalverzoeken gebaseerd op een geregistreerde toezegging,  kikt u op het startscherm in uw Scipio Online omgeving op de knop Betaalverzoeken.

Kies vervolgens voor Op basis van toezeggingen.

Het volgende scherm wordt geopend:

In dit scherm begint u met het selecteren van het jaar, het fonds en de termijn waarvoor u de betaalverzoeken wilt aanmaken en selecteert u de juiste betaalwijze.

Voorbeeld
Stel u gaat in juni betaalverzoeken versturen naar alle leden met een toezegging voor het fonds Kerkbalans. U kunt dan de volgende selectiecriteria gebruiken:

Jaar
2023

Fonds
Kerkbalans

Termijn
Juni

Betaalwijze
Bijv. KerkAccept, Zelf overmaken, Bank

Zijn de selectiecriteria ingevuld, klik dan op Uitvoeren om het resultaat van de selectie op te vragen. Vanuit het resultaat kunnen de betaalverzoeken verzonden worden.

Selecties via het selectiescherm

Ook vanuit een regulier selectieresultaat heeft u de mogelijkheid om betaalverzoeken naar uw leden te versturen. Handig wanneer u betaalverzoeken wilt versturen waarbij leden zelf een vrij bedrag kunnen ingeven, of met bijvoorbeeld een vast bedrag.

Maak hiervoor via het selectiescherm een selectie op de leden die u wilt aanschrijven.

Meer informatie over het maken van selecties in Scipio Online kunt u vinden op de volgende helpdesk-pagina:
Selecties maken

Heeft u al bestaande selecties, bijvoorbeeld voor uw kerkblad, de solidariteitskas, of een ander doel, dan kunt u deze bestaande selecties blijven gebruiken. Vanuit het resultaat stuurt u eenvoudig een betaalverzoek naar de geselecteerde leden.

Selecties voor herinneringen

Wilt u leden met behulp van kerkAccept graag een betaalverzoek ter herinnering sturen, bijvoorbeeld voor het voldoen van een toezegging, of voor het voldoen van de abonnementskosten voor een kerkblad, dan kan hier bijvoorbeeld vanuit een overzicht van openstaande posten een selectie voor worden gemaakt.

Het overzicht van openstaande posten kan benaderd worden via het scherm Fondsadministratie – Overzichten – Openstaande posten.

Na het maken van een selectie, kunt u vanuit het resultaat klikken op de knop ‘Resultaat naar selectiescherm’.

De betaalverzoeken kunnen nu vanuit het selectieresultaat eenvoudig verzonden worden naar uw leden.

Tip: In het selectieresultaat zal een kolom aanwezig zijn met daarin het openstaande saldo. Bij het aanmaken van de betaalverzoeken kan ervoor gekozen worden de waarde van de kolom ‘Saldo’ te gebruiken voor het bepalen van het bedrag.