Een Tikkie-account aanvragen

Met behulp van betaalprovider Tikkie kunnen de betalingen van uw gemeenteleden die via kerkAccept zijn voldaan, worden verwerkt bij uw bank.

In onderstaande instructie vindt u een stappenplan voor het aanvragen van een account bij Tikkie.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van Tikkie als betaalprovider is een vereiste dat uw gemeente een ABN-AMRO rekening heeft.

Instructie Tikkie-account aanvragen

Account aanmaken

Het aanvragen van een Tikkie-account verloopt via de website van Tikkie.
Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken:

https://business.tikkie.me/onboarding-kyc

Klik op de knop ‘Begin met aanmelden’ en volg de stappen om de aanvraag te voltooien.

Om verder te gaan met de aanmelding heeft Tikkie nog extra gegevens nodig. Hiervoor neemt Tikkie na de online aanmelding contact op.

Welke gegevens heeft Tikkie van u nodig?

Indien gezamenlijk bevoegd, dan dienen beide personen dit formulier schriftelijk te ondertekenen.

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. Er kunnen meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.

In het geval van een kerkelijke organisatie zal in de statuten opgenomen zijn wie de rechtsgeldig vertegenwoordiger en de uiteindelijk belanghebbenden (pseudo-UBO) zijn.

Meer informatie kunt u ook vinden op de volgende websites:

GKV/CGK/NGK
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/financien/relatie-banken/ubo/

HHK
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/administratief/UBO-register

PKN
https://protestantsekerk.nl/faq/wat-en-wie-is-de-ubo-van-een-gemeente/

Om de aanvraag succesvol af te ronden is het invullen van een KVK-nummer noodzakelijk.

Bent u een wijkgemeente, of onderdeel van een overkoepelende kerk, dan kunt u contact opnemen met de overkoepelende kerk om het KVK-nummer op te vragen. Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u het KVK-nummer ook opzoeken.

Indien er nog geen KVK-inschrijving bij uw kerk bekend is, kunt u zich bij het KVK inschrijven als kerkelijke organisatie.

Meer informatie over een inschrijving voor een kerkelijke organisaties en de benodigde stukken kunt u vinden via de volgende link:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-kerkelijke-organisatie/

Het kan voorkomen dat er voor uw kerkgenootschap geen bestuurders zijn vermeld bij de KvK. Soms zijn via de KvK de statuten dan ook niet op te vragen. In dat geval kunnen, naast bovengenoemde gegevens, ook de statuten (of interne organisatieregels), een geldig benoemingsbewijs (waarin de bestuurders worden benoemd) en een bijlage Kerkverklaring worden opgevraagd.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de ABN-AMRO.