Een Buckaroo-account aanvragen

Met behulp van betaalprovider Buckaroo kunnen de betalingen van uw gemeenteleden die via kerkAccept zijn voldaan, worden verwerkt bij uw bank.

Het aanvragen van een account bij Buckaroo is eenvoudig!
Klik op de onderstaande knop om direct te beginnen.

Voorbereiding

Wat heb ik nodig om een betaalprovider aan te kunnen vragen?

Voor het aanvragen van een betaalprovider is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben.

Om de aanvraag af te kunnen ronden heeft u de algemene (adres)gegevens van uw gemeente nodig en moet er bekend zijn wie er bevoegd is de kerkelijke gemeente te vertegenwoordigen.

Om de aanvraag succesvol af te ronden is het invullen van een KvK-nummer noodzakelijk.

Bent u een wijkgemeente, of onderdeel van een overkoepelende kerk, dan kunt u contact opnemen met de overkoepelende kerk om het KvK-nummer op te vragen. Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u het KvK-nummer ook opzoeken.

Indien er nog geen KvK-inschrijving bij uw kerk bekend is, kunt u zich bij het KvK inschrijven als kerkelijke organisatie.

Meer informatie over een inschrijving voor een kerkelijke organisaties en de benodigde stukken kunt u vinden via de volgende link:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-kerkelijke-organisatie/

Dit betreft het zakelijke bankrekeningnummer van uw gemeente waar de betalingen op binnen komen.
Dit banknummer moet geverifieerd kunnen worden door een cent te kunnen overmaken.

De tenaamstelling van deze bankrekening dient overeen te komen met de naam van uw organisatie.

Om de aanvraag van een account af te ronden is het noodzakelijk dat het legitimatiebewijs van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) van de gemeente geüpload wordt. Dit betreft het legitimatiebewijs van de persoon, of de personen, die de verklaring ‘Kerkelijke gemeente’ hebben ondertekend.

Geldige identiteitsbewijzen

Paspoort
Identiteitsbewijs
Nederlands rijbewijs

Bij de aanvraag is het noodzakelijk dat er een kopie van het bankafschrift wordt geüpload.

Het kopie van het bankafschrift is van een zakelijke rekening op naam van uw kerkelijke gemeente en mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Bij de aanvraag wordt gevraagd om een website-adres in te vullen. Hier kunt u de website van uw gemeente invullen.

Verklaring kerkelijke gemeente

Bij de aanvraag dient een aparte ‘Verklaring kerkelijke gemeente’ geüpload te worden.

U kunt u deze verklaring zelfstandig invullen, inscannen en uploaden bij uw aanvraag.

Heeft u al een account bij Buckaroo voor de Scipio App?

U hoeft niet opnieuw een Buckaroo-account voor kerkAccept aan te maken, deze is bij de initiële aanvraag al voor u gekoppeld aan uw account.

De API-keys voor zowel de Scipio App als kerkAccept kunt u terugvinden in uw Buckaroo-plaza account, via Instellingen – API keys.

Heeft u al een extern account bij Buckaroo voor andere betaaldoeleinden?

Om betalingen van de Scipio App en/of kerkAccept ook te laten verlopen via Buckaroo, kan er een nieuw account aangemaakt worden, volgens de onderstaande instructie.

Omdat er al een bestaand account is, zal het KYC-traject bij Buckaroo niet volledig uitgevoerd hoeven worden.

Belangrijk
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat u Buckaroo per e-mail op de hoogte stelt dat u als kerk reeds klant bent bij Buckaroo.
Dit kan via het volgende e-mailadres: backoffice@buckaroo.nl.

Instructie Buckaroo-account aanvragen

Account aanmaken

Klik op de onderstaande knop om direct een account bij Buckaroo aan te vragen.

Informatie over de organisatie

De onboarding bij Buckaroo wordt nu gestart waarbij het onderstaande scherm wordt getoond:

In dit scherm kunt u de gegevens van uw kerkelijke gemeente invoeren.

Naam en adresgegevens organisatie
Uw gemeentenaam en adresgegevens van uw gemeente

Land van registratie
Nederland

Juridische entiteit
Selecteer hier: Other

KvK nummer
Vul het KVK nummer in van de registratie van uw kerk

Webshop URL
Vul hier de website van uw gemeente in

Zijn de velden ingevuld, klik dan op de knop ‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm.

Contactgegevens
In het scherm dat volgt geeft u de contactgegevens in en kunt u een e-mailadres en wachtwoord instellen om toegang te krijgen tot het Buckaroo Plaza account voor uw gemeente.

Betaalmethode
Zijn deze gegevens ingevuld, dan komt u op een laatste scherm waar u de betaalmethode selecteert.
Kies hier voor de betaalmethode ‘iDEAL’ en geef aan dat u gemachtigd bent tot deze handeling.

KVK registratie

Om de aanvraag succesvol af te ronden is het invullen van een KVK-nummer noodzakelijk.

Bent u een wijkgemeente, of onderdeel van een overkoepelende kerk, dan kunt u contact opnemen met de overkoepelende kerk om het KVK-nummer op te vragen. Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u het KVK-nummer ook opzoeken.

Indien er nog geen KVK-inschrijving bij uw kerk bekend is, kunt u zich bij het KVK inschrijven als kerkelijke organisatie.

Meer informatie over een inschrijving voor een kerkelijke organisaties en de benodigde stukken kunt u vinden via de volgende link:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-kerkelijke-organisatie/

Voortgang onboarding – Klantenonderzoek

In het volgende scherm kunt u de onboarding afronden.

Dit scherm bestaat uit 3 onderdelen:

Bestuurders

UBO’s

Bedrijfs- en bankgegevens

Bestuurders

In dit onderdeel begint u met het invoeren van de bestuurders van uw gemeente.

Als er voorgestelde bestuurders getoond worden, kunnen deze geverifieerd worden, door te klikken op de knop ‘Verifieer’.

Nieuwe bestuurders kunnen toegevoegd worden door te klikken op de knop ‘Nieuwe bestuurder’.

Zijn alle bestuurders ingevuld, klik dan rechtsboven op de knop ‘Markeer als uitgevoerd’ om naar de volgende stap te gaan.

Belangrijk
De bestuurders die in dit scherm worden ingegeven dienen overeen te komen met de ingevulde bestuurders op de ‘Verklaring kerkelijke gemeente’. Omdat de bestuurder tevens de Pseudo-UBO is, is het belangrijk dat er een vinkje gezet wordt bij ‘Bestuurder is ook UBO’.

Er zal nu gevraagd worden een kopie van het legitimatiebewijs te uploaden. Dit betreft het legitimatiebewijs van de persoon, of personen, die de ‘Verklaring kerkelijke gemeente’ hebben ondertekend.

Wie zijn de bestuurders?

De bestuurder is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. Er kunnen meerdere bestuurders zijn.

In het geval van een kerkelijke organisatie zal in de statuten opgenomen zijn wie de bestuurders zijn.

Uiteindelijke begunstigden

In de volgende stap kunnen de gegevens van de rechtsgeldig vertegenwoordiger en de uiteindelijk belanghebbende (UBO) ingegeven worden.

Deze informatie wordt automatisch ingevuld, als in de vorige stap bij de ingevoerde bestuurder(s) het vinkje is geplaatst bij ‘Bestuurder is ook UBO’. Dit is dezelfde persoon die bevoegd is de Verklaring kerkelijke gemeente te ondertekenen.

Controleer de informatie en klik op de knop ‘Markeer als uitgevoerd’ om naar de volgende stap te gaan.

Bedrijfs- en bankgegevens

In de volgende stap wordt gevraagd om de bedrijfs- en bankgegevens en kunnen de benodigde bestanden geüpload worden.

In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

BTW nummer
Een btw-nummer hoeft u als Kerkelijke gemeente niet in te vullen.
Vul hier in: ‘NVT’.

IBAN
Geef hier het IBAN in van de rekening van uw kerk. Dit betreft het zakelijke bankrekeningnummer van uw gemeente waar de betalingen op binnen komen.

Tenaamstelling IBAN
De tenaamstelling van deze bankrekening dient overeen te komen met de naam van uw organisatie.

Bestanden uploaden
Voeg hier de volgende verplichte bestanden toe:

  1. Kopie bankafschrift van het eerder ingegeven IBAN, waarop datum, tenaamstelling en IBAN duidelijk zichtbaar zijn. De kopie mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet op naam staan van de kerk die u heeft geregistreerd.
  2. Ingevulde en ondertekende ‘Verklaring kerkelijke gemeente’.

Als alle velden ingevuld zijn én alle benodigde documenten zijn geüpload, klikt u op knop ‘Markeer als uitgevoerd’.

Aanvraag voltooid

Klik op de knop Onboarding indienen bij Buckaroo.

Buckaroo zal de aanvraag in behandeling nemen en u informeren of deze is goedgekeurd.

Heeft u specifieke vragen over de onboarding bij Buckaroo, of het KYC-traject, dan kunt u contact opnemen met Buckaroo via backoffice@buckaroo.nl.

API-key

Wanneer de aanvraag geheel voltooid is, zal er een API-key beschikbaar zijn.

Deze kunt u terugvinden vanuit het startscherm in uw Buckaroo-account via:
Instellingen – API keys

De API-key kunt u invullen in de configuratie van uw kerkAccept omgeving in Scipio Online.